Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı
23 Ocak 2018

29 – 30 Mart 2018 tarihleri arasında Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olarak; Fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma, özel sektör kuruluşlarının Antalya OSB Katılımcı Firmaların yöneticileri ile bir araya gelmesini sağlamak, Üniversite-Sanayi işbirliğini arttırmak, ülkedeki proje potansiyelini açığa çıkartmak, proje kültürü oluşturmak, ülkemizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmenin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek, sanayicilerin ise katma değerli ürün üretmesine aracı olması amacıyla Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Binası’nda Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı düzenlenecektir. Teması Tarım ve Tarım Teknolojileri, Biyoteknoloji, Makine-İmalat Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Bilişim Teknolojileri olan proje pazarı etkinliğine Akademisyenler, araştırmacılar, girişimciler, öğrenciler, yatırımcılar katılabilir.

AntalyaOSBproje.jpg