Tarihçemiz

          Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 26 Nisan 2004 tarihinde Antalya Devlet Hastanesi bünyesinden resmi olarak ayrılarak ayrı bir merkez olarak hizmet vermeye başlamıştır. 17/09/2018 tarihli ve 2287 sayılı Bakanlık onayına istinaden Hastane olarak hizmet vermeye başlamıştır.

          2004 yılında 1(bir) uzman diş hekimi, 37 (otuz yedi) diş hekimi, 23 (yirmi üç) hemşire, 25 (yirmi beş) diş protez teknisyeni ve toplam 33(otuz üç) ünit sayısı ile hizmet verirken 2008 yılında toplam 1(bir) Uzman hekim, 66 (altmış altı)diş hekimi, 24 (yirmi dört) Hemşire, 24 (yirmi dört) diş protez teknisyeni, 40 (kırk) ünit, 2013 yılında ise 12(oniki) uzman hekim,81 (seksen bir )diş hekimi, 20(yirmi) hemşire,31(otuz bir) diş protez teknisyeni, 6(altı) röntgen teknisyeni, 70 (yetmiş) ünite çıkmıştır. 2017 yılı Şubat ayında yeni yapılan hizmet binasında 54 ünit, 54 hekim, 10 hemşire, 36 tekniker,
Kırcami Diş tedavi ve Protez merkezinde 28 ünit, 27 hekim 16 tekniker, 2 hemşire, 2 veri hazırlama, 6 temizlik personeli,
Meltem Diş Tedavi ve protez Merkezinde; 21 ünit, 10 hekim, hemşire, 6 tekniker, 4 temizlik personeli,
Varsak Diş tedavi ve Protez Merkezi’nde 20 hekim, 1 hemşire, 6 tekniker, 1 veri hazırlama, 3 temizlik personeli görev yapmaktadır.
          
          Toplamda 125 ünit ve geçici görevliler ile birlikte 150 diş hekimimiz bulunmaktadır.